Härmed godkänner jag i enlighet med personuppgiftslagen och är medveten om att Gruvstaden AB äger rätt att inta all information som bolaget anser vara nödvändig for att behandla min ansökan om lägenhet.

Jag inser att Gruvstaden AB är ett privat förvaltningsbolag av bostäder, som fritt äger rätt att välja sina hyresgäster.

Jag ger också mitt medgivande att de tagna uppgifterna får lagras i Gruvstaden AB:s datasystem.

Sökande

Medsökande


Födelseår
Namn
Adress
Postadress & ort
Hyresvärd idag
Tel.nr dagtid
Mobil nummer
E-postadress
Arbete/skola/annat
Månadsinkomst efter skatt
Födelseår
Namn
Adress
Postadress & ort
Hyresvärd idag
Tel.nr dagtid
Mobil nummer
E-postadress
Arbete/skola/annat
Månadsinkomst efter skatt
Välj önskad ort/område
Antal personer i hushållet
Välj lägenhetsstorlek
Varav barn
Ålder på barnen
Vilka djur följer med hushållet
Röker någon i familjen
Är balkong ett krav
Anledning till flytt
Övrigt
Jag / Vi samtycker till Gruvstadens uthyrningspolicy

IFYLLES TILLSAMMANS