Jourärenden


Ibland inträffar saker i lägenheten efter att felanmälan har stängt sin telefon.

Akuta händelser som händer efter klockan 09.00, och inte kan vänta till nästa

vardag klockan 07.00, hänvisas till vår jourtelefon med nummer:


023-207 77. När telefonrösten kommer igång, tryck 4.Till akuta händelser räknas:


Vattenläckage (inte droppande kran eller rinnande toalett)

Strömavbrott

Helstopp i toalett

Värmeavsaknad

Hål i fönster/dörr

Utelåsning


Vi tar ut en avgift för att låsa upp dörr. Personen ska ha kontrakt

på lägenheten och kunna visa upp legitimation vid tillfället.


Kostnad för upplåsning:


Vardagar 07.00 - 16.00: 300:-

Vardagar 16.00 - 20.00: 400:-

Vardagar 20.00 - 07.00: 600:-

Helgdagar, dygnet runt: 600:-