OM GRUVSTADEN AB - HISTORIK


Gruvstaden AB startades 1993 och är ett bolag i Gläntan Förvaltnings AB´s koncern.
Gruvstadens uppgift är att förvalta fastigheterna som finns i koncernens 6 fastighetsbolag.
Gläntankoncernen startade med byggbolaget Dala Byggmontage 1976. De första fastig-
heterna införskaffades i Fastighetsbolaget Svärdet HB som startades 1984. Koncernen
växte och hade fastigheter i hela Dalarna. De senaste åren har de fastigheterna som
legat fel geografiskt sålts av samtidigt som bolaget växt på sin hemmamarknad Falun.

Gruvstaden förvaltar idag ca 400 lägenheter och 20 lokaler åt Gläntan koncernen samt
hjälper till med förvaltning åt ett 10-tal andra bolag.

Målet är att Gruvstaden ska erbjuda ett tryggt boende i trevliga miljöer och vi arbetar
ständigt med att utbilda oss för att bli bättre på vårat jobb och kunnande
.