borlänge - skräddarbacken

 

Kalles väg 1-25

 

Olles väg 1-9

 

Pilt Jans väg 29-35

 

 

 

Detta är en nyproduktion som byggs i 3 etapper:

 

Etapp 1 (Olles väg) är klar 1/10 2018.

Etapp 2 (Kalles väg) är klar våren 2019.

Etapp 3 (Pilt Jans väg) är klar hösten 2019.